Przeglądy budowlane

Podstawa prawna oraz przepisy związane :

  • Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. Nr 74, poz.836).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 96, poz. 817 ).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz. 828 ).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1134).

Za  nieprzestrzeganie obowiązku wykonywania okresowych przeglądów budowlanych grożą sankcje:
Komunikat Głównego Nadzoru Budowlanego

01-03-2016 - Woda w basenach - badania i pomiary

O czym powinien pamiętać zarządzający lub właściciel ? ...rygorystyczne przepisy regulujące monitorowanie parametrów wody basenowej. Baseny - Jacuzzi - Prysznice. Pomiary PH, CL, Redox. Badania mikrobiologiczne - Badania fizykochemiczne.

więcej »

01-03-2016 - SZWO i F-gazy - certyfikaty i uprawnienia

Co warto wiedzieć o aktualnych przepisach ? ...Szkolenia - Uprawnienia - Raportowanie - Ewidencja.

więcej »

28-11-2011 - BHP dla firm z regionu łódzkiego

BHP - profesjonalne podejście metodyczne i dydaktyczne. ...dla poprawy bezpieczeństwa w Państwa organizacji - nasz Specjalista - Inżynier BHP.

więcej »

gadu gadu youtube facebook nk twitter
copyrights ELPROMEX 2011 - all rights reserved, projekt i realizacja MD