BHP dla firm z regionu łódzkiego - (28-11-2011)

BHP - profesjonalne podejście metodyczne i dydaktyczne. ...dla poprawy bezpieczeństwa w Państwa organizacji - nasz Specjalista - Inżynier BHP.

Przed podjęciem współpracy analizujemy dostępną dokumentację w danej organizacji, min.:


Aktualności o BHP Łódź

 • statystyki wypadkowości i statystyki chorób zawodowych w ostatnich latach,
 • statystyki zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • statystyki awarii z opisem ich możliwych skutków,
 • wyniki badań środowiska pracy w zakresie zapylenia, hałasu, stosowanych substancji niebezpiecznych i szkodliwych, promieniowania, mikroklimatu, itp. - porównujemy z wynikami badań przeprowadzonymi wcześniej,
 • wyniki pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji stanowisk pracy, stosowanych maszyn, urządzeń i materiałów, sposobu wykonywania pracy,
 • nieprzestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP,
 • informacje od załogi dotyczące nieprawidłowości stwarzających zagrożenia na stanowiskach,
 • wnioski z kontroli organów zewnętrznych - PIP, PIS, PSP, UDT,
 • zrealizowane szkolenia BHP (wstępne - instruktaż ogólny, okresowe), programy szczegółowe szkoleń okresowych w zakresie BHP,
 • badania lekarskie, zakres badań, zalecenia,
 • kwalifikacje pracowników do wykonywania powierzonej im pracy - w zakresie wykształcenia, uprawnień, umiejętności,
 • środki ochrony zbiorowej w zakresie stosowania przez pracowników oraz skuteczności,
 • odzież robocza i ochronna – dostępność, stosowanie przez pracowników,
 • instrukcja obsługi i bezpiecznego wykonywania prac,
 • prace szczególnie niebezpieczne - czy są zidentyfikowane , czy jest rejestr, czy opracowano instrukcje lub procedury postępowania,
 • prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby - rejestr prac, uwzględnienie w organizacji pracy i instrukcjach,
 • zakres obowiązków poszczególnych pracowników - czy określono odpowiedzialność w zakresie BHP,
 • maszyny, urządzenia, narzędzia mechaniczne - czy spełniają minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • urządzenia zgłoszone do UDT - dopuszczenia,  eksploatacja, konserwacje,
 • materiały - czy są bezpieczne, czy posiadają karty charakterystyki,
 • ergonomia – w zakresie organizacji stanowisk pracy, obsługiwanych maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • konsultowanie z pracownikami działań związanych z BHP,
 • podwykonawcy – czy znają przepisy BHP obowiązujące na terenie przedsiębiorstwa,
 • ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

 

Zapraszamy do współpracy.

01-03-2016 - Woda w basenach - badania i pomiary

O czym powinien pamiętać zarządzający lub właściciel ? ...rygorystyczne przepisy regulujące monitorowanie parametrów wody basenowej. Baseny - Jacuzzi - Prysznice. Pomiary PH, CL, Redox. Badania mikrobiologiczne - Badania fizykochemiczne.

więcej »

01-03-2016 - SZWO i F-gazy - certyfikaty i uprawnienia

Co warto wiedzieć o aktualnych przepisach ? ...Szkolenia - Uprawnienia - Raportowanie - Ewidencja.

więcej »

28-11-2011 - BHP dla firm z regionu łódzkiego

BHP - profesjonalne podejście metodyczne i dydaktyczne. ...dla poprawy bezpieczeństwa w Państwa organizacji - nasz Specjalista - Inżynier BHP.

więcej »

gadu gadu youtube facebook nk twitter
copyrights ELPROMEX 2011 - all rights reserved, projekt i realizacja MD